[BoBoSocks袜啵啵]NO.309 稚予-两双高跟鞋、灰丝、白丝、裸足、踩奶油蛋糕剧情 收藏

[套图名称] : [BoBoSocks袜啵啵]NO.309 稚予-两双高跟鞋、灰丝、白丝、裸足、踩奶油蛋糕剧情
[套图尺寸] : 8192x5464
[套图大小] : 180P+2V/7.10G
[下载方式] : 百度网盘
[下载地址] : 点此获取下载地址 (VIP会员免费下载)
下载包内为原版高清套图和视频,绝不含第三方水印!
[在线观看] : 第1段 第2段
[套图预览] : [BoBoSocks袜啵啵]NO.309 稚予-两双高跟鞋、灰丝、白丝、裸足、踩奶油蛋糕剧情 第1张
[视频名称] : V (1).mov, V (2).mov
[视频尺寸] : 3840x2160
[视频大小] : 2mov/4.41G
[视频时长] : 00:43:47
[视频编码] :
Stream #0:1(und): Video: hevc (Main) (hvc1 / 0x31637668), yuv420p(tv, bt709), 3840x2160, 17940 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 25k tbn, 25k tbc (default)
Stream #0:0(zho): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 48000 Hz, stereo, fltp, 130 kb/s (default)
Stream #0:1(und): Video: hevc (Main) (hvc1 / 0x31637668), yuv420p(tv, bt709), 3840x2160, 17925 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 25k tbn, 25k tbc (default)
Stream #0:0(zho): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 48000 Hz, stereo, fltp, 130 kb/s (default)
[视频预览] : [BoBoSocks袜啵啵]NO.309 稚予-两双高跟鞋、灰丝、白丝、裸足、踩奶油蛋糕剧情 V (1).mov

有用 (0)